Cloudpermitin Lupapiste on maailman paras sähköinen lupapalvelu

Check mark
Kuntien kanssa kehitetty, käytössä jo 70 % Suomen kunnista
Check mark
Taustajärjestelmäriippumaton
Check mark
Jatkuvasti kehittyvä pilvipohjainen, yhden luukun SaaSpalvelu

290 000

rekisteröitynyttä käyttäjää

+700

yritystä käyttää Lupapiste-palvelua

~7 200

viranomaiskäyttäjää

70 %

Suomen kunnista käyttää Lupapiste-palvelua

Saanko luvan?

Rakentamisen mittari Rami

Reaaliaikaista ja monipuolista rakennettuun ympäristöön liittyvää tietoa sekä varmuutta päätöksentekoon

Ympäristönsuojelun palvelut

Lupapisteen sähköisen asioinnin avulla nyt nopeammat ja sujuvammat palvelut

Yritystili

Helppoa ja keskitettyä yritysten hankehallintaa, mahdollistaa tiedon liikkumisen nopeasti kaikille osapuolille

Tutustu asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kokemuksiin Lupapiste-palvelusta

”Lupapisteen käyttöönotto on vaivatonta rakennusvalvonnalle, ja Lupapisteellä on hyvät tukipalvelut, ohjeet ja videot. Asiakkailta olemme saaneet hyvää palautetta, erityisesti suunnittelijoilta. Rahalle on saatu vastinetta, ja käyttökokemus on johtanut siihen, että hankimme myös Paten.”

Henri Asikainen
Rakennustarkastaja, Kiteen kaupunki

”Cloudpermitin Lupapiste osoittautui parhaaksi mahdolliseksi valinnaksi kumppaniksemme. Heillä on ainoana palveluntarjoajana kaikki kyvykkyydet pitää yllä ehtomme täyttävää, pysyvästi korkealaatuista palvelua. Lupapisteen valitsemalla varmistamme kunnille mahdollisuudet kehittää toimintaansa ja tarjota loppuasiakkailleen merkittävää lisäarvoa.”

Kai Pousi
Smart City -liiketoimintapäällikkö, Kuntien Tiera Oy

”Jos ajatellaan tuloksellisuutta, niin 2014 käsittelimme 1700 asuntoa vuodessa ja vuosina 2015 ja 2016 luvitimme noin 5000 asuntoa per vuosi, ja henkilöstömäärä on pysynyt samana. Suosittelen Lupapistettä.”

Pekka Virkamäki
Ent. rakennusvalvontajohtaja, Vantaan kaupunki, nyk. lainsäädäntäneuvos, YM

”Sähköisen materiaalin hyödyntäminen erilaisissa viranomaistoimissa edesauttaa myös kuntien tavoitetta digitoida arkistomateriaaliaan ja samalla parantaa asiakaspalvelua kuntalaisia kohtaan.”

Janne Ranki
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja, Salon kaupunki

”Valaistuimme kun kuulimme Lupapiste Kaupasta vuonna 2019. Aikaisemmin aineistokyselyt tulivat sähköpostiin tai puhelimitse. Lupasihteeri haki aineiston kellarista, skannasi, kopioi ja lähetti paperisena tai sähköpostilla eteenpäin. Nyt kun aineisto haetaan digitoitavaksi, siihen ei enää tarvitse palata. Aineisto on valmiiksi arkistoituna ja käytettävissä pysyväisarkistossa. Hyöty on valtava myös laskutuksen osalta. Meidän ei tarvitse lähetellä laskuja, vaan ne lähtevät Kaupasta asiakkaille.”

Jouko Lehikoinen
Rakennustarkastaja, Kalajoen kaupunki

”Lupapisteen Yritystili on hyvä, koska se sujuvoittaa meidän kumppaniemme arkea. Lupatiedot ja viestintä ovat yhdessä paikassa tallessa ja kaikkien osapuolten saatavilla.”

Heli Merkkiniemi
Elenia Oy

”Työntekijät saavat tehdä sitä työtä, missä ovat hyviä ja pystymme entistä paremmin keskittymään hakemusten käsittelyyn tai rakennustyön aikaiseen viranomaisvalvontaan. Kun aiemmin tehtiin Lupapisteessä päätös Patella, oli edelleen tiettyjä asioita, joita piti käydä täyttämässä käsin Factaan. Robotti on tuonut sujuvuutta ja varmuutta tekemiseen.”

Jouni Vastamäki
Johtava rakennustarkastaja, Järvenpää & Hyvinkää

”Lupapisteestä on monenkinlaista hyötyä. Se on helppokäyttöinen, helposti opittavissa ja asiakkailta saatu palaute on ollut hyvää.”

Kai Miller
Rakennusvalvontapäällikkö, Helsingin kaupunki

”On todella hienoa, jos löydämme tapoja, joilla säästämme työaikaa, tuotamme pientä tuloa ja sivussa onnistumme vielä palvelemaan asiakkaita paremmin. Voidaan laskea, että jos kohteen piirustukset ostetaan kaksi kertaa Lupapiste Kaupasta, on digitointi maksanut itsensä jo takaisin säästettynä työaikana. Tähtäimessä on ollut koko ajan, että piirustukset saadaan asiakkaiden käyttöön helposti ilman työllistäviä asiakaskontakteja, Lupapiste Kauppa mahdollistaa tämän.”

Henri Humala
Tarkastusinsinööri, Kuopion kaupunki

”Mielestämme on tärkeää, että voimme hoitaa lähes koko lupaprosessin yhdellä ja samalla työkalulla. Käyttöönottoa helpotti lähes reaaliaikainen ja joustava asiakastuki. Paten käyttöönoton yhteydessä oli samalla helppo tarkastella ja nykyaikaistaa päätöksien sisältöjä; kaikkea ei enää tarvitse tehdä vanhaan tyyliin A4-tulosteformaatissa. Suosittelemme Patea, koska koemme, että se on tuonut kaipaamaamme helppoutta ja ajansäästöä lupaprosessiin.”

Satu Kangas-Kuittinen
Rakennustarkastaja, Ilmajoen kunta

”Lupapiste otettiin käyttöön, koska haluttiin olla kärjessä digitaalisessa murroksessa. Digitalisaatio on tässä ja nyt, rohkeasti vaan mukaan.”

Mika Pihlajaniemi
Rakennustarkastaja, Uusikaupunki

”Vaikka kyse on aineistosta, jonka saamiseen pelastusviranomaisella on lakisääteinen oikeus muutoinkin, tehostaa Lupapisteen palvelu osaltaan etenkin valvonta- ja tutkintatoimintaa, kun aineiston saa nopeammin ja helpommin käyttöönsä. Aiemmin aineiston saamiseksi on tarvittu enemmän yhteydenottoja ja odotusaika on ollut pidempi.”

Harri Heikkilä
Suunnittelija, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

”Sähköisessä asioinnissa olen paikasta riippumaton, kun hoidan kahta kuntaa. Kun joutuu olemaan molemmissa fyysisesti läsnä, niin tekemistä haittaa, että paperit ovat toisessa kunnassa ja päinvastoin. Nyt kaikki on mukana ja koneella. Lupapisteen tekninen tuki on ollut hyvä, kun kysymyksiä on ollut ja mitään ylitsepääsemätöntä ongelmaa ei ole ollut.”

Janne Heikkinen
Rakennustarkastaja, Utajärven & Vaalan kunnat

”Pate on vastannut odotuksia ja sillä päätöksen tekeminen on helppoa. Kalajoen kaupunki ja rakennusvalvonta haluaa olla aktiivinen kehittäjä sähköisen asioinnin osalta. Me koimme hankinnan tarpeelliseksi päätösten nopeuttamiseksi ja halusimme poistaa tietyn päätöspäivän tuoman kiire työssä. Nyt kun päätöksiä voi tehdä päivittäin, kiireen tuntua ei ole. Ennen päätöstä voi hyvin vaikka nukkua yön yli ja palata asiaan seuraavana päivänä.”

Tero Jelekäinen
Rakennustarkastaja, Kalajoen kaupunki

Ajankohtaista

Saammeko olla avuksi?